Դպրոցի մասին

Posted by: | Posted on: Նոյեմբերի 23, 2016

Հալիձորի միջն.  դպրոցն ունի շուրջ  76 տարվա պատմություն և հարուստ ավանդույթներ: Այսօր էլ համարվելով որպես պետական ոչ առևտրային հանրակրթական հաստատություն,  կարևորվում է նրա պահպանումը,  զարգացումը և մրցունակության ապահովումը:
Հանրապետության պետական կրթակարգի պահանջներին համապատասխան,  դպրոցն իր առջև նպատակ է դրել հանրակրթական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի յուրացման հիման վրա  նպաստելսով որողների անհատականության ձևավորմանը,  նրանց նախապատրաստել ինքնուրույն կյանքի և աշխատանքի,  հասարակական համակեցության,  մասնագիտական կրթական ծրագրերի գիտակցական ընտրության,  քաղաքացիական դաստիարակումը ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման և նոր կանոնադրության կիրառման պայմաններում:
Հալիձորի միջն.  դպրոցում 2017-2018 ուստարում սովորում է 60  աշակերտ,  որոնց ըստ դասարանների բաշխվածությունը հետևյալն է.
I-4,  II-6,  III-4,  IV-2,  V-4,  VI-4,  VII-4,  VIII-5,  IX-9,  X-5,  XI-10,  XII-3:
Դպրոցում  դասավանդում  է  22  ուսուցիչ, որոնք  բոլորն  էլ ունեն  բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն:

աշակերտների թիվ       

1-ին դասարանցիների փաստաթղթերի ընդունում